HET ZITVOLLEY BELEID VAN ….

Beleid is een breed begrip, maar toch is het nodig om ervoor te zorgen dat zitvolleybal niet alleen leuk blijft om te doen, maar ook kan blijven voortbestaan. Per 1 mei 2013 zijn we als Nevobo een samenwerking aangegaan met de Johan Cruijff Foundation. De Johan Cruijff Foundation financiert draagt gedeeltelijk bij aan het actieplan “Zitvolleybal vol ambitie”. Dit plan loopt tot en met mei 2015, maar als zitvolleybal gemeenschap gaan we ervoor zorgen dat dit plan gecontinueerd kan en blijft worden!

Onderstaand vind je alle informatie over het Algemeen Beleid, de vergaderingen en actiepunten van het Beleids Advies Team Zitvolleybal (BAT) en de vergaderingen en actiepunten van de VerenigingsRaad zitvolleybal. Download beschikbare documenten.

Algemeen

Onder het algemeen beleid staat het actieplan zitvolleybal en de volleybalagenda 2013 waarin ambitienummer 16: de zitvolleybal ambitie is.

  • Volleybal agenda 2013-2016

Beleid Advies Team (BAT)

Het BAT bestaat uit zeven experts van de zitvolleybal gemeenschap. Zij geven de Nevobo gevraagd en ongevraagd advies over zitvolleybal in de breedte. Het BAT komt één keer per twee maanden bij elkaar.

  • Vergadermomenten
  • Agenda
  • Actiepunten

Verenigingsraad (VR)

De verenigingsraad zitvolleybal bestaat uit de vertegenwoordigers van de zitvolleybal clubteams in Nederland. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar om de stand van zaken en ontwikkelingen binnen het zitvolleybal te bespreken.

  • Vergadermomenten
  • Agenda
  • Actiepunten